Privacywetgeving

Via het keuzemenu ONZE SCHOOL vindt u de privacywetgeving van de scholen van het Schoolbestuur Sint-Paulus vzw terug.

Dit document is informatief. Bij vragen kan u steeds terecht bij de directie.

 

Organisatie

Dagindeling

Schooluren

Kleuterschool

8u30 – 10u30 eerste blok
10u30 – 10u45 ochtendspeeltijd
10u45 – 12u05 tweede blok
12u05 – 13u25 middagpauze
13u25 – 14u35 derde blok 
14u35 - 14u50 namiddagspeeltijd
14u50 – 15u30 vierde blok

Lagere school

8u30 – 10u10 eerste lessenblok van 100 minuten
10u10 – 10u25 ochtendspeeltijd
10u25 – 12u05 tweede lessenblok van 100 minuten
12u05 – 13u15 middagpauze
13u15 – 14u55 derde lessenblok van 100 minuten
14u55 – 15u30 namiddagspeeltijd


Te laat komen is heel vervelend!

Verplicht aanmelden op het secretariaat!
De ouders worden gecontacteerd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.
Om veiligheidsredenen zijn
de toegangen tot de school overdag dicht:
- hoofdingang: • buitendeur inkom- bellen a.u.b.
                     • binnendeur inkom– wachten op signaal
- speelplaatspoorten KS + LS
- peutertuin
van 08.30 tot 12.05 uur en van 13.30 tot 15.35 uur.

Betreden van speelplaats kan vanaf 15.35 uur. Vanaf 16.00 uur is de school enkel toegankelijk via de achterdeur op de speelplaats van de KS.
Een gesprek met de juf of de meester is altijd mogelijk. Gelieve echter te wachten tot NA de rijenvorming en het belteken. De leerkracht is IN TOEZICHT en kan dus geen gesprek met u voeren.

De leerlingen van de lagere school die afgehaald worden aan de school, blijven onder toezicht aan de schoolpoort tot 15.45 uur.  Daarna is er voor de kleuters speeltijd op de speelplaats tot 16.00 uur en vervolgens opvang. Om 15.45 uur gaan de leerlingen van de lagere school naar de studie (= gratis tot 16.00 uur).
De kleuters die afgehaald worden blijven onder toezicht op de grote speelplaats tot 15.45 uur. Vervolgens gaan zij naar het speelklasje (instapklas), waar ze onder toezicht blijven tot uiterlijk 17.00 uur. Daarna gaan zij ook naar de refter.
Niemand mag zonder schriftelijke toelating van de ouders de school verlaten.

 

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.