Privacywetgeving

Via het keuzemenu ONZE SCHOOL vindt u de privacywetgeving van de scholen van het Schoolbestuur Sint-Paulus vzw terug.

Dit document is informatief. Bij vragen kan u steeds terecht bij de directie.

 

Kinderopvang

Opvang

Opvang

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang.

- Voor- en naschoolse opvang

 

07.00 - 08.00 uur: Ooievaarstraat 30 - opvang in de refter (1ste verdieping in hoogbouw)

15.45 - 18.00 uur: Ooievaarstraat 30 - opvang in de refter (1ste verdieping in hoogbouw)

 

Vergoeding: € 1 per begonnen half uur

 

Opgelet!

Van na de morgenopvang tot aan het begin van de lesdag staan de kinderen onder toezicht van leerkrachten. Tot aan de avondopvang is dit eveneens het geval. Dit toezicht is gratis.

 

Wij vragen beleefd om uw kinderen TIJDIG af te halen. Onze opvoeders hebben vaste begin- en einduren en vragen dat deze gerespecteerd worden.

à  Te laat afhalen wordt extra aangerekend (€ 10,00)

Indien u per uitzondering niet tijdig in de opvang kan aanwezig zijn, gelieve dan de school onmiddellijk te verwittigen zodat wij uw kind(eren) gerust kunnen stellen.

 

Schooldagen (Klimop)

 

Open van 6.30 tot 8.30 uur

Van 16.00 tot 18.00 uur  (mits attest van de werkgever tot 18.30 uur)

 

Woensdagnamiddagopvang en buitenschoolse opvang van Via (in samenwerking met Klimop)

Wanneer?

 

Van 12.00 tot 18.00 uur (mits attest van de werkgever tot 18.30 uur)


Waar?

 

De leerlingen van onze Via -scholen Immaculata, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef/Toermalijn worden op twee locaties opgevangen:

  • De kleuters geboren in 2018, 2017, 2016 en 2015 in Klimop.
  • De leerlingen van de lagere school in Via Immaculata.

 

VIA Immaculata en Klimop liggen naast elkaar. Door de schooltuin gaat u van de ene naar de andere locatie.

 

Afspraken – betalingen – contact ?

 

Klimop - Ooievaarsnest VZW ,

Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon : 016 81 10 06

Veldbornstraat 16

 

In Klimop hanteren ze het betalingssysteem van Kind & Gezin.

Er zijn drie betalingstarieven:

  • voor opvang voor minder dan 3 uur
  • voor opvang voor minder dan 5 uur
  • voor opvang voor meer dan 5 uur

 

De prijs die u dient te betalen hangt af van uw inkomen. Voor de berekening van de prijs voor de opvang dient u dus uw attest van Kind & Gezin voor te leggen.

Meer uitleg over de berekening van de prijs vindt u op de website van Kind & Gezin terug. U kunt op die website zelf de prijs van de opvang berekenen.

Meer info en zelf de prijs berekenen: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/

STEEDS OP VOORHAND INSCHRIJVEN!

 

                              

Via Immaculata

Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon : 016 82 59 44

Ooievaarstraat 30

 

In Via Immaculata hanteren ze de normale opvangvergoeding : €1 per begonnen half uur.

Het totale bedrag wordt mee in rekening gebracht op uw maandelijkse factuur.

 

De betalende opvang start vanaf 12u30.

 

De kinderen die op woensdagnamiddag in onze opvang blijven brengen zelf hun boterhammen en een vieruurtje mee.

 

Op de locatie Via Immaculata eindigt de opvang om 17u00. De kinderen die er dan nog zijn, worden door de schooltuin naar de locatie Klimop gebracht. Daar kunnen ze dan tot 18u00 blijven. Mits het voorleggen van een attest van de werkgever kan deze opvang verlengd worden tot 18u30.

 

Indien uw kind NIET naar de opvang kan komen (vb. wegens ziekte), dient u die dag voor 9u00 het secretariaat van Via Immaculata telefonisch (016/82 59 44) of via de website www.immactienen.be(bij “Contact” à Afmelden opvang op woensdagnamiddag) op de hoogte te brengen.

 

Schoolvrije vakantiedagen (Klimop)

 

Van 6.30 tot 18 uur (mits attest van de werkgever tot 18.30 uur)

 

Veiligheid en verantwoordelijkheid!

 

Ò Wie gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang in Klimop  moet -omwille van de grote vraag en de steeds strenger  wordende  veiligheidsvoorschriften-   steeds op voorhand inschrijven ook voor de periode onmiddellijk aansluitend aan de schooluren. De kinderen gaan onder begeleiding en  in rij naar de opvang. Het kan in geen geval dat kinderen  na de naschoolse opvang op school nog naar Klimop gaan m.a.w. er is op dezelfde dag geen combinatie mogelijk van na- en buitenschoolse opvang.  Deze regel geldt voor alle kinderen, ook deze die op woensdag nablijven.

 

STEEDS OP VOORHAND INSCHRIJVEN!

 

Voor meer inlichtingen en vragen kan je ook altijd terecht in het Ooievaarsnest, Veldbornstraat 16 te Tienen (016/81 10 06) of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op het secretariaat van onze school (016/82 59 44).

 

 

 

- Middagopvang

De middagopvang behoort, net als de voor- en naschoolse opvang, niet tot de kerntaken van de scholen. Alleen de opvang een kwartier na het einde van de lessen en een kwartier voor de aanvang van de lessen hoort tot de schoolopdracht.

In overleg met de schoolraden (schoolraad BaO VIA van 07/06/2015), heeft het Schoolbestuur Sint-Paulus vzw besliste om vanaf het schooljaar 2015-2016 de middagopvang betalend te maken.

Voor het eerste en tweede trimester zal een bedrag van 5 euro voor het eerste kind aangerekend worden. Voor het derde trimester is dit 4 euro. Voor de andere kinderen uit hetzelfde gezin is er korting. De verrekening zal trimestrieel via de schoolrekening gebeuren.

Alle ouders die van de middagopvang gebruik maken ontvangen hiervoor, net als voor de voor- en naschoolse opvang, een fiscaal attest.

 

Buitenschoolse kinderopvang

Openingsuren

Schooldagen

Van 6.30 uur tot 8.30 uur
Van 16.00 uur tot 18.00 uur (mits attest van de werkgever tot 18.30 uur)

 

Woensdagnamiddagen

Van 12.00 uur tot 18.00 uur (mits attest van de werkgever tot 18.30 uur)

 

Schoolvrije vakantiedagen

Van 6.30 uur tot 18.00 uur (mits attest van de werkgever tot 18.30 uur)

 

Om in te schrijven in de opvang kan je alle werkdagen terecht in het Ooievaarsnest of maak je best een afspraak.
Voor schoolvakanties en schoolvrije dagen is men verplicht om in te schrijven.

Voor meer inlichtingen en vragen kan je ook altijd terecht in het Ooievaarsnest, Veldbornstraat 16 te Tienen (016/81.10.06)

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.